Operatorem usługi Premium SMS jest:

odzyskiwanie i kasowanie danych - płatność SMS

DATAMAX KILLER

Pobierz DataMax Killer v. 1.6 (1.5MB)

Usługa DataMax Killer SMS jest skierowana przede wszystkim do użytkowników potrzebujących jednorazowo wykonać profesjonalne usuwanie danych (np. usunąć pliki które nie mogą wpaść w niepowołane ręce, lub wyczyścić dysk przed sprzedażą). W takiej sytuacji skorzystanie z usługi DataKiller SMS jest znacznie tańsze i mniej pracochłonne niż powierzanie dysku specjalistycznym firmom, lub kupowanie drogiego pakietu oprogramowania do usuwania danych. Program DataKiller można pobrać w każdej chwili spod tego adresu, zainstalować (zajmuje tylko 3,5 MB na dysku) i używać - jedynym warunkiem jest posiadanie połączenia internetowego (szybkość j jakość łącza jest bez znaczenia) oraz telefon komórkowy.

Nie musimy posiadać karty kredytowej i realizować nią nie zawsze bezpiecznych transakcji; nie musimy dokonywać czasochłonnych i skomplikowanych przelewów... Po uruchomieniu programu i skompletowaniu listy elementów do usunięcia, płatność jest realizowana poprzez SMS - w ciągu kilku sekund możemy zatem zacząć pracę. Usługa ta jest najszybsza, najtańsza, najbardziej bezpieczna i najmniej skomplikowana z dostępnych na rynku.

Usuwanie danych w firmach typu Data Recovery lub przy pomocy innych profesjonalnych programów to wydatek od stu kilkudziesięciu do kilkuset PLN. Z DataMax Killer SMS cena jest stała - wynosi 19 PLN netto bez względu na ilość niszczonego materiału. Jedynym ograniczeniem jest czas - 24 h (od momentu pierwszego aktywowania usługi).

O programie

DataMax Data Killer jest aplikacją służącą do nieodwracalnego usuwania danych z dysków komputerowych metodą nadpisywania. Dane są usuwane przy użyciu wybranego algorytmu nadpisywania, dla podniesienia bezpieczeństwa można zlecić wielokrotne nadpisywanie danych losowymi wartościami, gwarantujące całkowitą niemożliwość odzyskania danych oryginalnych.

Oto kilka najistotniejszych cech programu:

 • Szeroka gama obsługiwanych systemów operacyjnych: od Windows 95 do Windows Vista (także Windows 7),
 • Obsługa wszystkich dostępnych nośników (dyski twarde, dyskietki, nośniki flash USB, IEEE 1394, ect.),
 • Możliwość kasowania selektywnego z dokładnością do pliku / katalogu / partycji / całego fizycznego nośnika,
 • Możliwość oczyszczania wolnego miejsca dysku,
 • Dokładność co do klastra / sektora (czyszczenie slack space),
 • Usuwanie plików skompresowanych, zaszyfrowanych i rzadkich (sparse) z partycji NTFS,
 • Możliwość definiowania ilości i jakości przebiegów nadpisujących,
 • Zaimplementowana obsługa nieodwracalnego opróżniania kosza z poziomu programu, lub z menu kontekstowego Kosza,
 • Wszystkie operacje mogą być zapisywane do pliku (log).

Pełny opis możliwości i funkcjonalności programu zawiera Pomoc dostępna pod klawiszem F1 po zainstalowaniu i uruchomieniu programu.

Instalacja

Najnowsza wersja programu jest zawsze dostępna do ściągnięcia na naszej stronie. Pobierz tutaj.

Niektóre przeglądarki i programy antywirusowe mogą blokować pobieranie plików z rozszerzeniem exe. W takim przypadku można pobrać najnowszą wersję programu w postaci archiwum ZIP.

Po pobraniu i uruchomieniu instalator programu przeprowadzi użytkownika przez cały proces instalacji.


Po instalacji programu można używać do przeglądania zawartości dysków i tworzenia listy elementów do usunięcia bez ograniczeń - płatność jest wymagana dopiero po uruchomieniu procedur nieodwracalnego usuwania danych.

Podczas instalacji można również włączyć opcję Nieodwracalnego Opróżniania Kosza - wówczas do menu kontekstowego Kosza zostanie dodana opcja Nieodwracalnie Opróżnij Kosz - pozwalająca wywołać opróżnianie kosza za pomocą programu Data Killer jednym kliknięciem na Kosz.

UWAGA: Przed każdym uruchomieniem procedury nieodwracalnego usuwania danych program pyta użytkownika o zgodę - nie ma więc możliwości przypadkowego usunięcia istotnych danych przez omyłkowe kliknięcie w niewłaściwym miejscu. Podczas używania programu należy jednak zachować ostrożność, ponieważ NIE MA MOŻLIWOŚĆI ODZYSKANIA DANYCH USUNIĘTYCH PRZEZ PROGRAM DATA KILLER - ani za pomocą innego programu, ani przez profesjonalne firmy.

Praca z programem Data Killer

Program Data Killer posiada wygodny interfejs użytkownika w postaci jednego okna z wszystkimi dostępnymi opcjami.
W każdej chwili podczas pracy programu można wywołać Pomoc zawierającą szczegółowy opis wszystkich funkcji i elementów okna programu. Pomoc otwiera się wciskając przycisk F1 lub wybierając opcję Pomoc w menu programu.

Po uruchomieniu programu Data Killer ukazuje się okno główne:

Elementy okna:

 1. Rozwijane menu zawierające wszystkie operacje i opcje programu. W zależności od trybu pracy i stanu programu niektóre opcje mogą być nieaktywne - np. opcja Opróżnij w menu Kosz będzie nieaktywna, jeżeli kosz systemowy jest pusty. Większość operacji można również przeprowadzić używając ikon umieszczonych poniżej menu.
 2. Status programu. Pasek statusu który wyświetla informacje o aktualnych operacjach.
 3. Ikony operacji - Ikony pozwalają wykonywać większość operacji programu Data Killer. Opis ikony pojawia się po wskazaniu na chwilę danej ikony myszą. W zależności od trybu pracy i stanu programu niektóre ikony mogą być nieaktywne - np. ikona Nieodwracalnie usuń wybrany plik lub folder będzie nieaktywna, jeżeli nie wybrano żadnego pliku / folderu. Wszystkie operacje można również wywołać używając rozwijanego menu w górnej części okna.
 4. Drzewo zasobów. Drzewo zawierające wszystkie wykryte w systemie dyski, oraz kosz systemowy. Po drzewie zasobów można się przemieszczać myszą tak jak w Eksploratorze Windows. Dodatkowo dla ułatwienia za pomocą ikony można się przenieść bezpośrednio do folderu Moje Dokumenty, a za pomocą ikony - do Pulpitu użytkownika.
 5. Ikony edycji listy elementów do usunięcia. Ikony te pozwalają dodać wybrany (na drzewie) element do listy, usunąć z listy element, lub usunąć z listy wszystkie elementy. Użycie tych ikon nie powoduje usunięcia pliku / folderu z dysku, tylko jego usunięcie z listy.
 6. Lista elementów do usunięcia. Lista pozwalająca zestawić razem dowolną ilość plików i folderów z różnych dysków, po czym zlecić usunięcie wszystkich razem.
 7. Opis wybranego elementu. Każdy element (komputer, dysk, partycja, plik, folder...) po zaznaczeniu go myszą na drzewie lub na liście posiada opis. Opis ten będzie przedstawiony w tym oknie.

Wykonywanie podstawowych operacji - w skrócie:

Usuwanie pojedynczego pliku / folderu:

 • Zlokalizuj i zaznacz myszą plik / folder na drzewie zasobów (4). Jeżeli poszukiwany plik / folder znajduje się na pulpicie lub w folderze Moje Dokumenty, można skorzystać z ikon skrótów przenoszących bezpośrednio na pulpit lub do folderu Moje Dokumenty .
 • Wciśnij przycisk na pasku ikon (3), lub wybierz opcję Usuń element wybrany na drzewie w menu Pliki / foldery.

Opróżnianie Kosza:

 • Wciśnij przycisk na pasku ikon (3), lub wybierz opcję Opróżnij z menu Kosz.
 • Kosz znajduje się również na drzewie zasobów (4), można więc przeglądać jego zawartość i usuwać pojedyncze elementy, tak jak zwykłe pliki i foldery.

Usuwanie całej zawartości dysku:

 • Wybierz i zaznacz myszą dysk przeznaczony do usunięcia na drzewie zasobów (4).
 • W przykładowym oknie programu Data Killer powyżej znajdują się dwa dyski: FUJITSU MHY2160BH (twardy dysk), oraz Generic USB Flash Disk (dysk USB). Na dyskach znajdują się również partycje (woluminy): System, Dokumenty, oraz F:. Po usunięciu zawartości całego dysku znikną wszystkie jego partycje, konieczne będzie ponowne formatowanie. Po usunięciu zawartości partycji (woluminu), partycja będzie pusta i gotowa do użytku. Szczegółowy opis tych operacji i różnic między nimi znajduje się w Pomocy dostępnej w programie Data Killer po wciśnięciu klawisza F1.
 • Wciśnij przycisk (usuwanie zawartości dysku) lub (usuwanie zawartości partycji) na pasku ikon (3) lub wybierz odpowiednią opcję w menu Dysk.

Usuwanie plików i folderów za pomocą listy:

 • Lista elementów do usunięcia znajduje się w prawej części okna aplikacji (6). Lista służy do tego, aby móc zestawić dowolną ilość plików i folderów z różnych dysków, po czym zlecić usunięcie wszystkich razem.
 • Aby dodać wybrany plik / folder do listy, należy zaznaczyć go myszą na drzewie zasobów, po czym wykonać jedną z operacji:
  • Dwukrotnie kliknąć myszą (nie działa w przypadku folderów),
  • "Przeciągnąć" element na listę, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy,
  • Wybrać z menu Pliki / foldery opcję Dodaj wybrany element do listy,
  • Wcisnąć przycisk .
 • Aby usunąć wybrany element z listy, bez wywoływania nieodwracalnego usuwania z dysku, należy zaznaczyć go na liście, po czym wykonać jedną z operacji:
  • Dwukrotnie kliknąć myszą na elemencie,
  • "Przeciągnąć" element na drzewo zasobów trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy,
  • Wybrać z menu Pliki / foldery opcję Usuń z listy wybrany element,
  • Wcisnąć przycisk .
 • Aby usunąć wszystkie elementy z listy (opróżnić listę) bez wywoływania nieodwracalnego usuwania z dysku, należy wybrać z menu Pliki / foldery opcję Opróżnij listę lub wcisnąć przycisk .
 • Po skompletowaniu listy plików i folderów do usunięcia, aby rozpocząć operację nieodwracalnego usuwania elementów należy wybrać z menu Pliki / foldery opcję Usuń wszystkie elementy z listy, lub wcisnąć przycisk: .

Pełny opis możliwości i funkcjonalności programu zawiera Pomoc dostępna pod klawiszem F1 lub w menu Pomoc.

Płatność SMS

Po wywołaniu funkcji nieodwracalnego usuwania danych w programie Data Killer pojawi się okno informujące o konieczności wysłania SMS Premium o treści KILLER na numer 91968, w celu otrzymania hasła aktywującego. Otrzymane SMSem zwrotnym hasło należy wpisać w pole Kod aktywacyjny i wcisnąć przycisk OK.

UWAGA: hasło pozostanie ważne na danym komputerze przez czas określony w regulaminie usługi. W razie potrzeby można zatem użyć tego samego hasła wielokrotnie.

Po zweryfikowaniu kodu program rozpocznie nieodwracalne usuwanie danych. Podczas dokonywania płatności i weryfikacji komputer na którym jest uruchomiony program Data Killer musi mieć łączność z internetem.

Wymagania programu Data Killer:

 1. System Windows 95, 98, Millenium, 2000, XP, 2003 Server, 2008 Server, lub Vista.
 2. Monitor o rozdzielczości co najmniej 800x600.
 3. Około 3,5 MB miejsca na dysku twardym.

Program nie pracuje pod kontrolą systemu Windows NT, ani wersji starszych od Windows 95.

Program wymaga graficznego interfejsu, nie pracuje z linii poleceń.

System Windows 7: Większość funkcji programu Data Killer poprawnie pracuje pod kontrolą systemu Windows 7. Kolejne wersje programu Data Killer będą w pełni zgodne z systemem Windows 7.

Aby już teraz pobrać DataMax Killer - kliknij tutaj

Copyright DataMax Recovery © 2008 - 2023 | Mapa strony
Engined by Indingo